Sudoku Christmas

ArcadeGiải đố

Sudoku Christmas

Đây là trò chơi sudoku cổ điển. Bạn có thể chọn một trong ba bảng (4x4, 6x6 hoặc 9x9) và chọn mức độ khó để chơi. Mục tiêu là lấp đầy các vật phẩm giáng sinh vào bảng đã chọn theo từng dòng, cột và từng khối vuông nhỏ sao cho không một vật nào bị lặp lại.