Sudoku Challenges

ArcadeGiải đố

Sudoku Challenges

Sudoku Challenges là một câu đố sắp xếp số tổ hợp dựa trên logic. Mục tiêu là lấp đầy lưới 9×9 bằng các chữ số sao cho mỗi cột, mỗi hàng và mỗi lưới con 3×3 đều chứa tất cả các chữ số từ 1 đến 9. Mỗi câu đố sẽ bắt đầu với một lưới 9×9 đã điền sẵn một phần, và bạn chỉ có một cách giải duy nhất để điền tất cả các số còn lại.