Stretch Guy

3DArcade

Stretch Guy

Một con rối muốn tìm đường thoát nhưng gặp nhiều trở ngại. Nó cần kéo giãn cơ thể để di chuyển từ từ. Chân và tay của nó có thể bám vào tường. Hãy giúp chú rối di chuyển chân tay, nhưng đừng kéo mạnh quá kẻo chú ta bị đứt!