trochoi.io

Street Dunk

ArcadeThể thao

Street Dunk

Street Dunk là một trò chơi đơn giản nhưng rất gây nghiện dựa trên vật lý thực tế. Street Dunk là một trò chơi bóng rổ thú vị, nơi bạn có thể bắn bóng rổ ở hai chế độ trò chơi, highscore and training session. Chúc may mắn!