Stop Them All

3DArcade

Stop Them All

Stop Them All là một trò chơi casual hấp dẫn với cách chơi hết sức đơn giản. Tất cả những gì bạn phải làm là nhấn vào Activate khi bạn muốn bẫy để bắt đầu bộ điệu hoặc chuyển động.