Stickman Gradient

ArcadePhổ thông

Stickman Gradient

Stickman Gradient là một trò chơi chạy bộ với người que tuyệt vời. Nhiệm vụ duy nhất của bạn trong trò chơi này: tránh chướng ngại vật khi chạy qua đường phố. Bạn phải cẩn thận và đề phòng những chướng ngại vật khi chơi.