Stick Freak

ArcadePhổ thông

Stick Freak

Hãy trở thành Stick Freak kết nối các tảng đá tạo đường đi cho Ninja đi hết chặng đường, thu thập thật nhiều các viên ngọc. Cố gắng đạt điểm cao nhất để mở khóa tất cả Stick Freaks nhé

Trò chơi "Phổ thông" tương tự