trochoi.io

Stencil Art Spray Fast

Arcade

Stencil Art Spray Fast

Phun sơn bên trong các nét vẽ để tạo ra tác phẩm nghệ thuật mới! Một trò chơi trực tuyến thú vị mà mục tiêu của bạn là phun sơn thật nhanh cho các tấm stencil để tạo thành bức tranh hoàn chỉnh.

Trò chơi "Arcade" tương tự