Star Lines

Kim cươngGiải đố

Star Lines

Di chuyển các Ngôi sao đến các khoảng trống để tạo một hàng ngang hoặc hàng dọc gồm 5 ngôi sao giống nhau. Để di chuyển, chỉ cần chạm vào ngôi sao rồi chạm vào vị trí bạn muốn di chuyển. Nếu có bất kỳ con đường mở nào giữa ngôi sao và điểm đến của nó, nó sẽ di chuyển đến vị trí mới. Mỗi khi bạn di chuyển một ngôi sao và nếu không có mảnh ghép nào xảy ra, 3 ngôi sao mới sẽ được thêm vào bảng. Đừng để bảng đông đúc nếu không nó có thể lấp đầy tất cả các chỗ và lượt chơi của bạn sẽ kết thúc.