Stairs Trivia

Phổ thôngGiải đố

Stairs Trivia

Leo cao hơn với chỉ số IQ của bạn! Hãy vui vẻ thử thách cùng mọi người trong trò chơi đố hay nhất! Hãy suy nghĩ về câu hỏi, tìm câu trả lời và leo lên cầu thang thực sự để đi đến điểm cuối cùng. Người trụ lại cuối cùng sẽ giành chiến thắng!