Stack Jump

ArcadePhổ thông

Stack Jump

Xếp các khối chồng lên nhau để xây dựng tòa tháp lớn nhất có thể! Không ngừng nâng cao điểm số trong chế độ endless mode. Có 6 cấp độ với độ khó tăng dần