Stack Color

ArcadeGiải đố

Stack Color

Stack Color! là game casual thể loại xây tháp! Các khối được thả từ trên cao xuống và bạn phải xếp chúng chồng lên nhau, và cứ như thế đến khi xây thành tháp. Bạn có thể xây tháp cao đến mức nào? Sử dụng vật phẩm tăng sức mạnh để làm mọi thứ dễ dàng hơn.