trochoi.io

Stack Blocks 3D

ArcadePhổ thông

Stack Blocks 3D

Đã đến lúc đánh thức bộ não của bạn và thúc đẩy nó cho thử thách này! Trong Stack Blocks 3D, bạn phải lấp đầy các ô trống bằng các khối đầy màu sắc. Điều này được thực hiện bằng cách xếp chồng chúng theo đúng hướng. Nó bắt đầu dễ dàng nhưng ngày càng khó hơn khi bạn giành chiến thắng hết cấp độ này đến cấp độ khác!