trochoi.io

Squid Hidden Signs

Bé traiPhổ thôngGiải đố

Squid Hidden Signs

Squid Hidden Signs là một trò chơi đối tượng ẩn trực tuyến hoàn toàn miễn phí. Một khu vực nhất định sẽ xuất hiện trên màn hình trước mặt bạn. Bạn sẽ phải kiểm tra tất cả thật cẩn thận. Tìm tất cả các dấu hiệu ẩn đã mờ trong chính các bức tranh. Ngay sau khi bạn tìm thấy một trong số chúng, chỉ cần click chuột vào đó. Có tổng cộng 10 dấu hiệu ẩn trong mỗi cấp độ và có tổng cộng 8 cấp độ.