trochoi.io

Spot the Difference Animals

ArcadeGiải đố

Spot the Difference Animals

Trong trò chơi Spot the Difference Animals, bạn cần tìm tất cả điểm khác biệt trong mười cấp độ hấp dẫn cùng các loài động vật. Đừng click lung tung, nếu bạn click nhầm quá 3 lần thì trò chơi kết thúc. Đánh dấu điểm khác biệt tìm thấy bằng một vòng tròn để không bị trùng lặp. Trò chơi giúp bạn tăng khả năng tập trung chú ý, những điểm khác biệt rất nhỏ, hầu như không thể tìm ra, bạn phải toát mồ hôi mới tìm được đấy.