Spot 5 Diffs Urban Life

ArcadeGiải đố

Spot 5 Diffs Urban Life

Đây là trò chơi tìm điểm khác biệt nơi người chơi cần tìm ra điểm khác nhau giữa hai bức hình tương tự. Cố gắng sử dụng đôi mắt diều hâu để tìm ra sự khác biệt hoặc ấn vào bất cứ đâu trên màn hình để được nhận gợi ý. Thời gian chưa sử dụng hết sẽ được cộng vào điểm thưởng của bạn.