Sports Match 3 Deluxe

Giải đố

Sports Match 3 Deluxe

Ghép ít nhất 3 thiết bị thể thao giống hệt nhau để ghi điểm và vượt qua mỗi cấp độ. Bom ngưng đọng thời gian và các biểu tượng thể thao vui nhộn sẽ giúp bạn. Hãy cẩn thận vì các cấp độ sẽ ngày càng khó hơn.

Trò chơi "Giải đố" tương tự