Sports Mahjong Connection

Giải đốThể thao

Sports Mahjong Connection

Kết nối tất cả các ô mạt chược thể thao và xóa bảng trong trò chơi kết nối mạt chược này. Bạn chỉ có thể kết nối 2 ô có cùng vật phẩm bằng một đường dẫn không quá hai góc 90 độ. Cấp độ tối đa bạn có thể chơi là gì?