Spin Master

Hành động

Spin Master

Sử dụng các kỹ năng của nhân vật để vượt qua nhiều cấp độ khác nhau. Bạn hãy sẵn sàng để chờ đợi những con quái vật kinh dị cần phải bị tiêu diệt. Để loại bỏ quái vật, bạn phải di chuyển, xoay các lưỡi dao xung quanh mình. Và tốt nhất bạn không nên chạm vào quái vật.

Trò chơi "Hành động" tương tự