Spikes Don't Move

Arcade

Spikes Don't Move

Đây là một chú thỏ bông dễ thương đang chạy trong một đường hầm dài vô tận. Bạn sẽ cứu chú thỏ khỏi những chiếc gai nhọn đó chứ?

Trò chơi "Arcade" tương tự