trochoi.io

Spider Hunt

ArcadeNhấp chuột

Spider Hunt

Lũ gián đang sinh sôi nảy nở rất nhanh. Sẽ thật hữu ích nếu bạn giúp đặt bomb để tiêu diệt chúng. Lưu ý là bomb cần thời gian để phát nổ.