trochoi.io

Spherule

ArcadePhổ thông

Spherule

Trò chơi rất gây nghiện và khó nhất mọi thời đại hiện có sẵn để chơi hoàn toàn miễn phí. Với cơ chế vật lý tiên tiến bao gồm trứng phục sinh và trận chiến trùm, hãy sẵn sàng để đạt được kinh nghiệm.