trochoi.io

Chiến tranh vũ trụ

Bé traiBắn súng

Chiến tranh vũ trụ

Đây là một trò chơi 3D về bắn súng, điều khiển chuyển động quay của tàu vũ trụ để bắt kịp và bắn hạ kẻ thù. Cấp độ càng cao, số lượng kẻ thù càng nhiều.