trochoi.io

Space Jumper

ArcadeBé trai

Space Jumper

Hãy giúp phi hành gia đến tàu con thoi. Nhảy lên các tiểu hành tinh và thu thập các ngôi sao!