Soviet Cars Jigsaw

Giải đố

Soviet Cars Jigsaw

Đây là trò chơi ghép hình với ô tô của Liên Xô. Tìm hiểu tất cả các xe ô tô của Liên Xô từ các hình ảnh và vui chơi giải quyết trò chơi ghép hình này. Chạm vào màn hình hoặc sử dụng chuột để kéo các mảnh. Có được hình ảnh với Xe Liên Xô nhanh nhất có thể.

Trò chơi "Giải đố" tương tự