trochoi.io

Sort It 3D

3DArcade

Sort It 3D

Phân loại các quả bóng. Di chuyển quả bóng cùng màu vào cùng một cốc. Kiểm tra bộ não của bạn, bạn có thể vượt qua cấp độ một cách nhanh chóng!