Solitaire Classic Christmas

Phổ thôngGiải đố

Solitaire Classic Christmas

Trong phiên bản Giáng sinh Solitaire dễ thương này, nhiệm vụ của bạn là di chuyển tất cả các thẻ bài lên bốn cột có sẵn, sắp xếp theo từng bộ và xếp theo thứ tự tăng dần từ Át đến Vua.