trochoi.io

Solitaire 1/3 cards

.IO

Solitaire 1/3 cards

Trò chơi cổ điển ""Solitaire 1/3 Cards"" còn được gọi theo một cách khác là Klondike hoặc Solitairec. Ý nghĩa của trò chơi là sắp xếp một bộ bài gồm 52 lá theo thứ tự, bắt đầu từ quân Át và kết thúc bằng quân K. Luật chơi: Sắp xếp bộ bài thành 4 cọc (chúng được gọi là base hoặc home). Các quân bài có thể được xếp chồng lên nhau theo đúng thứ tự (đặt năm trên sáu), mà không cần phải cùng chất với nhau (có thể đặt quân đỏ lên trên quân đen). Trong mỗi base, quân Át được đặt trước, sau đó là quân 2, tiếp theo là quân 3, v.v. Có một khay chứa bài để bạn bốc thêm ở mỗi lượt, ở cấp độ trung bình, mỗi lượt chỉ xuất hiện 1 quân bài, còn ở cấp độ khó, mỗi lượt sẽ xuất hiện 3 quân bài cùng lúc. Chỉ có quân K mới được phép đặt vào những cọc bài trống (không phải cọc base). Trò chơi được coi là hoàn thành khi tất cả quân bài được xếp vào các cọc base. Có thể tùy chỉnh màu nền, hình vẽ trên quân bài cùng một vài tính năng độc đáo khác! Thử ngay nhé!

Trò chơi ".IO" tương tự