trochoi.io

Soldier Bridge

ArcadePhổ thông

Soldier Bridge

Để thực hiện quá trình chuyển đổi, anh hùng sẽ sử dụng một cây gậy vững chắc làm cầu nối tạm thời. Bạn phải cẩn thận điều chỉnh độ dài của gậy, nó phải chính xác tuyệt đối để võ sĩ không bị rơi xuống vực trong trò chơi Soldier Bridge.