trochoi.io

Soft Girl Aesthetic

Bé traiBé gái

Soft Girl Aesthetic

Chào mừng đến với trò chơi Soft Girl Aesthetic! Skyler, Sunny, Ruby và Violet là những nữ sinh trung học luôn thích chạy theo xu thế mới. Hôm nay họ muốn bắt trend "soft girl’s hashtag" đang gây bão trên Instagram và Tiktok. Muốn vậy, họ phải thay đổi phong cách của bản thân và rất cần bạn giúp một tay!