Soccer Target

ArcadeThể thao

Soccer Target

Công việc của bạn là bắn bóng đúng mục tiêu và giành được một số điểm. Bạn chỉ được bắn trượt 3 phát nếu không sẽ bị thua. Khi bạn nhận được nhiều điểm, trò chơi bắt đầu khó hơn và nó sẽ xuất hiện một số chướng ngại vật.