trochoi.io

Cắt xà phòng

3DArcade

Cắt xà phòng

Để giảm bớt sức ép của trò chơi cắt xà phòng. Vò xà phòng thành những mảnh nhỏ và chỉ ra những vật nhỏ ẩn trong xà phòng.