Snow Excavator

ArcadePhổ thông

Snow Excavator

Snow Excavator là trò chơi hypercasual thú vị, dễ chơi và dễ nghiện. Tránh chướng ngại vật và giúp mọi người thoát khỏi nhà mình! Nâng cấp phương tiện để đối mặt với cơn bão tuyết.