trochoi.io

Sniper 3D Target Shooting

Bắn súng

Sniper 3D Target Shooting

Kiểm tra kỹ năng bắn súng của bạn trong trò chơi tuyệt vời Sniper 3D Target Shooting. Bắn các mục tiêu trên phạm vi khác nhau. Sử dụng L để khóa con trỏ, WASD để di chuyển, Shift để chạy, Chuột và Con lăn để nhắm, thu phóng và bắn, H để nín thở giúp nhắm mục tiêu tốt hơn.

Trò chơi "Bắn súng" tương tự