Snake Want Fruits

Giải đố

Snake Want Fruits

Con rắn này muốn ăn trái cây. Bạn cần điều khiển con rắn để bắt quả. Con rắn sẽ lớn lên mỗi khi ăn trái cây. Ăn nhiều trái cây hơn khi bạn có thể và cố gắng kiểm soát con rắn lớn.

Trò chơi "Giải đố" tương tự