trochoi.io

Snake Balls Block Breaker

3DArcade

Snake Balls Block Breaker

Một con rắn làm từ bóng cần thêm nhiều quả bóng nữa để nối dài cơ thể. Nhưng nó cũng cần phải di chuyển liên tục nếu không muốn mất dần chiều dài. Mỗi bước đi đòi hỏi phải hy sinh một số quả bóng. Câu hỏi đặt ra cho bạn là làm thế nào để kéo dài con rắn? Di chuyển làm sao để tránh chướng ngại vật?