Smiling Glass

Giải đố

Smiling Glass

Smilling Glass yêu cầu bạn đổ đầy nước vào cốc. Nhiệm vụ này rất khó, đòi hỏi bạn phải tránh chướng ngại vật, những cái gai và hơn thế nữa. Đổ đầy nước vào ly để thắng một cấp độ.

Trò chơi "Giải đố" tương tự