trochoi.io

Smarty Bubbles 2

Bắn súng

Smarty Bubbles 2

Một phần khác của game bắn bong bóng phổ biến và thành công nhất, Smarty Bubbles 2. Kết hợp ít nhất 3 bong bóng cùng màu và cố gắng loại bỏ tất cả!

Trò chơi "Bắn súng" tương tự