trochoi.io

Small Archer

Arcade

Small Archer

Đánh trúng hồng tâm để kiếm một điểm và lấy mũi tên của bạn. Bỏ lỡ hồng tâm và mất một mũi tên. Tiếp tục bắn cho đến khi bạn hết mũi tên!

Trò chơi "Arcade" tương tự