Slope Extra

ArcadeBé traiPhổ thông

Slope Extra

Slope Extra là trò chơi lăn bóng tuyệt vời và bạn phải tránh chướng ngại vật trên những đoạn đường dốc. Bạn điều khiển một quả bóng lăn và nó sẽ tăng tốc dần dần. Hãy cố gắng đi quãng đường xa nhất mà không đụng phải chướng ngại vật rồi bạn sẽ gặp những chướng ngại vật mới.