Slime Palette

ArcadePhổ thôngGiải đố

Slime Palette

Trong trò chơi Slime Palette có rất nhiều slime đầy màu sắc. Khi bạn di chuyển một cục slime, các ô vuông mà nó đi qua sẽ được tô màu. Nếu có nhiều hơn một slime đi qua, màu sắc sẽ bị trộn lẫn.