Slime Arrows

ArcadeGiải đố

Slime Arrows

Slime Arrows là một trò chơi trên nền tảng 2D được thực hiện theo nghệ thuật pixel. Kích hoạt hoặc tắt các nền để làm cho nhân vật đến được cổng. Ngoài ra, hãy kiểm tra chế độ speedrun và cố gắng đến cuối với thời gian tốt nhất.