Sliding Blocks

ArcadeGiải đố

Sliding Blocks

Đưa các khối màu cam đến vị trí được chỉ định. Di chuyển các khối theo đúng hướng, chúng sẽ dừng lại nếu đụng phải chướng ngại vật hoặc bức tường. Bạn cũng có thể di chuyển theo một hướng hoàn toàn mới. Chúc chơi vui vẻ!