trochoi.io

Slide Stack

3DArcade

Slide Stack

Để về đích an toàn, bạn phải vừa xóa các khối bên dưới thật nhanh, vừa phải giữ thăng bằng thật tốt. Không được chạm vào khối màu đen, nếu không muốn mất thăng bằng và trượt ngã! Nhớ để ý thời gian và thanh năng lượng còn lại.