trochoi.io

Slendrina Must Die: The Celar

Phiêu lưuBắn súng

Slendrina Must Die: The Celar

Sau khi bạn lục soát ngôi nhà và tìm thấy tất cả 8 bức tranh, Slenderman đã hạ gục bạn. Bạn biết bí mật của Slendrina, và bây giờ bạn không thể ra khỏi nhà. Họ ném bạn vào hầm của họ. Nơi này trông giống The Bunker hơn. Bạn phải tìm 8 cuốn sách nếu bạn muốn để nơi này tồn tại! Chúc may mắn! * Bốn vũ khí: - Knife - Gun - Shotgun - MP5 * Awesome 3D Graphics