SkyKid Mini

Phiêu lưuArcade

SkyKid Mini

Giúp phi công của chúng tôi hoàn thành trò chơi bằng cách bay ra khỏi các vật thể. Đây là một trò chơi khó, thu thập các ngôi sao trên đường để mua thêm máy bay mới. Cách chơi: Sử dụng W hoặc phím mũi tên lên hoặc nhấp chuột trái để điều khiển máy bay

Trò chơi "Phiêu lưu" tương tự