Sky Tower Higher

ArcadePhổ thông

Sky Tower Higher

Chạm vào đúng thời điểm để xây tháp của riêng bạn càng cao càng tốt. Bạn có kỹ năng và độ chính xác như thế nào? BẮT ĐẦU CHƠI!