Sky Burger

3DArcade

Sky Burger

Chiếc burger bạn muốn ăn dày đến mức nào? Bạn muốn chiếc burger sẽ có những gì? Có thịt bò, phô mai, trứng, rau diếp và nhiều thứ khác trông cực kỳ ngon mắt. Đừng dừng lại, cứ chồng thêm nhiều lớp miễn sao chiếc burger còn đứng vững. Bạn sẽ có một chiếc burger tuyệt ngon!