trochoi.io

Skill Shot

Arcade

Skill Shot

Làm nổ những cái thùng để tránh các sinh vật màu vàng, lên càng cao càng tốt.

Trò chơi "Arcade" tương tự