trochoi.io

Shoot To Giant Bats

Arcade

Shoot To Giant Bats

Bắn những con dơi khổng lồ để ghi điểm, cố lập kỷ lục thật cao. Khi bạn bắn trượt và để ba con dơi chạm vào súng, bạn sẽ thua/trò chơi kết thúc. Chạm và kéo ngón tay trên màn hình hoặc dùng click chuột để nhắm mục tiêu. Thưởng thức nào!

Trò chơi "Arcade" tương tự